main       

Typowe procedury kontrolne

   

Specyfikacja gammakamery

 

Intrinsic Spacial Sesolution

Intrinsic Spatial Linearity

Intrinsic Energy Resolution

Intrinsic Flood Resolution

   CFOV

   UFOV

Cristal Dimensions

Photomultiplier Tubes

 

 
Kontrola prawidłowej pracy fotopowielaczy
Procedura
prawidłowości strojenia fotopowielaczy
 

 

JASZCZAK Phantom use for SPECT Acqusition quality eveluation Fantom (JASZCZAK) do kontroli jakości badań tomograficznych (tz. SPECT)
Offset of Photomultiplieres self adjustmnet Procedura automatycznej regulacji offsetu fotopowielaczy
Procedura kontroli jednorodności

 

Kontrola centrum rotacji

 

 

Typowe procedury badań

 

Badanie statyczne:

Izotop gromadzi się w wybranych przez nas nas narządach dzięki doborowi odpowiedniego farmaceutyka oraz procedury postępowania.

 

Często interesuje nas rozkłąd izotopu wzdłuż określonej linni (profile).

Rozkład ten może być różny dla symetrycznych części organizmu.

 

Badanie dynamiczne:

 

W wielu przypadkach interesuje nas zmiana aktywności w czasie w określonym obszarze.

Typowym przykładem takiej procedury jest badanie nerek (proces gromadzenia i wydalania moczu)

 
WBody Scan Zbysia Badanie Całego Ciała

Badanie tomograficzne:

 

Badanie techniką SPECT.

Obszary jaśniejsze mówią o większym ukrwieniu danej części mózgu. Porównanie różnych części w obszarach symetrycznych może dać informacje np. o ukrwieniu danej części mózgu.

 
Badanie wysiłkowe serca
MultiSPECT 3 MS3 - akwizycja kamerą 3 głowicową

 

 

          poprzednia          następna