Historia - Kresy wschodnie

 

Podział administracyjny Polski z roku 1930

  History

 

Old history of Poland - East Regions in times of 1930

 

Bogata informacja o regionie

Portal - Rzeczpospolita Wirtualna (bardzo ciekawe mapy)

Dużo ciekawych zdjęć i informacji

 

Bardzo bogaty portal - ciekawe mapy

  Mapy Kresów
Rody z Kresów
Miejscowości z Kresów
Przedwojenne przewodniki
Historia
Zdjęcia

 

Zestaw linków do stron

 

Wołyńskie

Poleskie