Historia - Rozbiory

 

W dotychczas odnalezionych dokumentach docieramy do okresu historii około 1830 roku. W tym okresie Potempscy mieszkali w rejonie Kijowa. Być może badania historii Polski tamtych czasów pozwoli ustalić wcześniejszą historię Rodziny.

  History of Poland's Partitions

 

In the Family documents found up to now we know about Potempski Family since 1830 approximately. Potempski Family was living in the Kiev Region so it is hoped that studding history of Poland at that time will help to establish our roots before those times.

 

Bardzo ciekawy i bogaty portal historyczny. Ogromna ilość informacji wraz z mapami o historii Polski poczynając od Konfederacji Barskiej do czasów 3-ciego rozbioru Polski.

History of Poland from May 3rd Constitiusion to January Uprising 1863.

Wolna Encyklopedia - Wikipedia.

Hasła opracowywane przez bardzo szerokie grono woluntariuszy. Dużo interesujących faktów i linków do kolejnych zasobów.

 

Short history and maps

Wydawnictwo Naukowe PWN

Partition of Poland and the Eastern Question.

Przykład interesującej strony prywatnej

Galicia (Ukraine and Poland).

History of Ukrainian Galicia.

Portal edukacyjny

Poland - The Three Partitions