Edward Potempski

 

 

Zbiór wybranych dokumentów i ciekawych pamiątek po

Edwardzie Potempskim

 

  

Collection of selected documents and  mementos after Edward Potempski

Interesujące pieczęcie i napisy na pismach heraldycznych Edwarda Potempskiego datowane 8 marzec 1908 roku

List Edwarda do córki Marii i Jej męża Olka pisany przed Wigilią 1929 roku.

Bardzo ciekawy przykład języka z owych czasów:

Kochani moi Olku i Maryniu! Jako że chłop zawsze z chłopem trzymać musi i aby mężowskiej powagi nie urażać, a należny od żony respekt zaznaczyć i na przekór rodzonej żonie zaczynam od Olka i oboje Was ściskam i całuję, życząc Wam miłego spędzenia pierwszej Waszej Wilii, a że będziecie z dala od Wszystkich, więc temu bliżsi dla siebie czuć się będziecie. Mamusi po wszelkich możliwych tarapatach wyjeżdża, ale dopiero dziś wieczorem, bo jeszcze nie wszystko było gotowe. My tu będziemy ocieszali się ze Sławusiem, wspominając wszystkich kochanych osiadłych pomiędzy Paryżem a Wiedniem. A Sławuś dlatego tak strasznie nadrapał i pod względem ortografii i kaligrafii, a musiał się strasznie spieszyć, bo czekałem na list, aby go wraz wysłać. List Twój ogromną nam zrobił frajdę tembardziej, że Olek się tak rozpisał, a wiemy, że przy jego pracy, jest trudno zebrać się na pisanie. Pewnie czeka Was jaka miła niespodzianka, sądząc po depeszy p. Świerszcza, gdy z niecierpliwością oczekiwał opisu, jak spędzacie Święta, a tymczasem całuję Was raz jeszcze najserdeczniej.
Wasz Tata

Świadectwo Ślubu
wydane na zasadzie Ksiąg Metrycznych, rok 1907

Zaświadcza się, że Edward Potempski lat 31 mającym synem Hieronima i Marii z domu Konopka
i Janina Tekla Wawrzynowicz lat 21 mająca
zawarli związek małżeński dnia 7 sierpnia tysiąc dziewięćset siódmego roku

Za zgodność z oryginałem stwierdzam.
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Barbary w Warszawie, ul.Nowogrodzka 51

Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych
Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich
LEGITYMACJA
na rok 1927
Członek Stowarzyszenia W.P. Potemski Edward (błąd w nazwisku)

Google Books

Google Books

Almanach: Polska towarzyska 1926

Historia Polski: Od połowy XV w.

Pamiętnik z lat wojny 1915-1918

Warszawa XIX wieku, 1795-1918