born:            Warsaw, 15.09.1876  -  21.09.1936

 

dzieci/children

Maria

Stefania

Edward

Stanisław

Rodzina

   Polski

  English

Introduction of easy access through the Page

W celu łatwiejszego poruszania się po tej stronie wprowadzono podział na lata:

dokument - 1892 - 1935 - 1987 - koniec

For easier navigation througt out of this page there are marks which make jumps to certain period of time possible:

doc - 1892 - 1935 - 1987 - end

Link do strony w poprzedniej wersji

Strona bez miniaturek zdjęć. Wczytywana jest o wiele szybciej co jest istotne jeśli nie posiadamy tz. szybkiego łącza.

Link to page in the old format.

There are no miniatures of photos so the page is loaded much quicker.

Zebrane najstarsze dostępne informacje o losach rodziny w bardzo dawnych czasach

Collection of all very old inforamtion about Potempski Family avaliable

Link do strony ojca - Hieronim

Link to Hieronim (father's page)

Link do strony żony z domu Wawrzynowicz - Janina

Link to Janina (wife)

Link do strony syna - Stanisław

Link to Stanisław (son)

Link do strony córki - Maria

Link to Maria (daughter)

Link do strony córki - Stefania

Link to Stefania (daughter)

Grób rodzinny na historycznym cmentarzu Powązki w Warszawie

 

Family grave on historic Powazki Cementary in Warsaw, Poland

Oryginalny dokument heraldyczny potwierdzający szlachectwo

Heraldic records (1890), Kiev, Ukraine

Ciekawa informacja nt. historii firmy Siemens

Interestin information about history of Siemens

Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912

1899

Student Politechniki w Rydze. Numer albumu 4612

Riga Politechnik

Polytechnikums zu Riga
Cyrkon - Nowowiejska 13

1907

Fabryka Cyrkon - Nowowiejska 13

 

1912

Tłumaczenie wpisu z

Album Academicum des Polytechnikums zu Riga 1862-1912

Riga 1912

1912

Riga University of Technology 1862-1912

1913

Korporacja akademicka

1913

Accademic Student Corporation

1914

Wzmianka o "Tantalowa Lampa żarowa"

również "O oświetleniu elektrycznem",

Bulb breaking World Record
najdłużej  działająca żarówka

1914

Short info in the "Technical Review"

Democratic Club - Independence

1915

Początki działalności politycznej. Członkowie Zarządu Klubu Demokratycznego w Warszawie

1915

Begining of Edward's political activities. Member of The Democratic Party

Zbiór dokumentów z różnych okresów

 

Edward Potempski - postmortem article in the Electrotechnical Review 1939

1936

Artykuł pośmiertny w Przeglądzie Elektrotechnicznym, Warszawa

1936

A postmortem article in the Electrotechnical Review

Article in the Electrotechnical Review about Four Generations of engineers in Potempski Family

Informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

Information about family technical background

Historia Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)

History of Polish Electrical Society, 1882-1949

Słownik Biograficzny Polskiej Akademii Nauk, PAN 1983

(patrz: ciekawy link do Wikipedii)

Biographical Dictionary, Polish Accademy of Sciences, 1983

Historia Elektryki Polskiej, tom 4.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972

History of Electricity in Poland vol. 4

 

Scientific and Technical Publications Warsaw 1972

Electricians of the Kutno 'Silicon Plain'

Elektrotechnicy z Kutnowskiej "Równiny Krzemowej" - opracowanie Tadeusza Witkowskiego

Electricians of the Kutno 'Silicon Plain'

History of Electric Faculty, Warsaw University of Technology History of Electric Faculty, Warsaw University of Technology

Zarys historii Wydziału Elektrycznego 1921-1981

History of Electric Faculty, Warsaw University of Technology 1921-1981

Strona pomocnicza Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Elektrycznego. Artykuły historyczne.

Internet Page assistant to Graduates Association of Electrical Faculty of Warsaw Technical University (SAWE)

Szachista - artykuł w "100 lat polskiej kompozycji szachowej"

Chess Master - article in "100 years of Polish..." 

1981

Uroczystości 60-cio lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

1981

60 universary of Electrical Faculty Department of Warsaw University of Technology,Warsaw. Poland

1915

Edward Potempski pełnomocnik Hrabiego Władysława Pusłowskiego, właściciela dóbr Chlewiska (Szydłowiec)

Szydłowiec

1915

Polish Archives

 

Szydłowiec

Historia - Wydziały Elektryczne na Politechnikach w Polsce Historia Elektryki - Politechnika Warszawska Faculty of Electrical Engineering in Warsaw
 

Zdjęcia i dokumenty

Photos and documents

1892

W gimnazjum w Kijowie. Ukraina

prawdopodobnie: Józef, Edward, Wacław

 

1892

Gymnazium in Kiev, Ukraine

1898

28.08.1898 - wakacje w majątku Soczewka z pannami

(?,Edward,Wacław,Maria)

1898

Holidays in Soczewka, Potempski's with woman, Poland

1907

Świadectwo ślubu Janiny Wawrzynowicz i Edwarda Potempskiego, Warszawa

1907

Janina and Edward wedding certificate, Warsaw, Poland

 

   

Edward Potempski Testimony on an ID Card

1916

Testament spisany w dniu 10.02.1916 na wizytówce przed podpisaniem "Deklaracja Stu" nawołującej rosyjskie władze okupacyjne do zezwolenia na Niepodległość Polski.

1916

Testimony prepared before 'Letter of 100 intelectuals' prepared on an ID Card. That was a declaration asking Russian occupational authorities over Poland to give us Independence.

1926

Portret rodzinny - Edward i Maria z dziećmi: Maria, Stefania, Stanisław, Warszawa

1926

Family Portrait: Edward, Maria and kids, Warsaw, Poland

1927

Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich. Edward był aktywnym działaczem wśród założycieli Stowarzyszenia

1927

Polish Electromechanical Society

1933

karykatura wg. Jerzy Szwajcer

Księga Pamiątkowa Wspólnego zjazdu SEP i ESC

11-13 czerwiec 1933 (strona 15)

1933

Caricature by Jerzy Szwajcer of Edward Potempski

1935

Edward z Janiną na spacerze

 

1935

Edward and Janina

1935

Edward z Marią w ogrodzie

1935

Edward with Maria in a garden

1936

Wybór nekrologów z prasy codziennej

1936

Edward obituary  published in the press

1970

Historia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej wygłoszona na 150 lecie Politechnik Warszawskiej, Polska

1970

The History of Electrical Department delivered during 150 universary of Warsaw Technical University, Warsaw, Poland

Edward Potempski - 100 aniversary

1976

Artykuł poświęcony Edwardowi w 100-tą rocznicę urodzin

1976

100 aniversary of Edward birth. An article in technical press, Warsaw, Poland

1986

Historia telefonii na warszawskiej Pradze w latach 1888-1944

1986

A History of Telephone Exchange in Warsaw, Poland

1987

Artykuł z miesięcznika PAX "Kultura Oświata Nauka". Historia rodziny Potempskich na tle historycznym

1987

An article about Potempski Family in PAX monthly

1998

Artykuł o domu rodzinnym w Warszawie. Stolica 2.10.1998

1998

A newspaper Stolica artickle about family house

2001

Artykuł o 50-cio letniej historii Techniki Świetlnej na Politechnice Warszawskiej

 

2001

50 years of Lighting Technology on Electrical Faculty, Warsaw, Poland

2003

Historia Fabryki Żarówek powstałej w oparciu o polski kapitał

2003

History of the Electric Bulb Factrory, Warsaw, Poland

Historia polskiej żarówki

History of Polish Lighting  Industry

Rozwiązanie problemu szachowego

Chess problem solved

 

end