Edward Potempski

W dni 22 lutego 1916 roku nastąpiło podpisanie "Deklaracji Stu" - listu 100 czołowych intelektualistów polskich do władz okupacyjnych (carska Rosja) o wprowadzenie szerszego zakresu wolności dla narodu polskiego.

Napisanie testamentu świadczy o wysokim poziomie odpowiedzialności za rodzinę oraz niepewności o swój los po planowanym podpisaniu deklaracji.

Klub Demokratyczny.

Testimony written by Edward Potempski on a ID Card few days befor signature of a Declaration of 100 intelectuals to ocupation forces

February 22nd a "Declaration od 100 intelectuals" to the ocupation forces (car Russia) has been signed by Edward Potempski.

The fate of the peaple who signed the Declaration was not certain, so 12 day ealier he wrote a Testimony on an ID Card presented on the left.

Democratic Club 1915.

 

Wizytówka - Edward Potempski inżynier

Warszawa 10/II 1916 roku. Testament
Cały mój majątek, zarówno ruchomy, jak i nieruchomy, w w szczególności udział na dom Marszałkowska 1
oraz należności z polisy ubezpieczeniowej New Jork i Przezorność i gotówkę , znajdującą się w szafie
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (Moniuszki) oraz wszelkie należności od osób trzecich zapisuję żonie mojej, Janinie Potempskiej.
Na opiekunów dzieci proszę Stanisława Wawrzynowicza i Wacława Potempskiego, oraz Janinę Potempską (żonę moją).
Egzekutorami testamentu naznaczam Stanisława Wawrzynowicza i Wacława Potempskiego.
Edward Potempski