Halina - akt urodzenia

Urodzona w Warszawie 22 lipca 1924 roku

Halina - gimnazjum

Uczęszczała do Gimnazjum Państwowego w Warszawie na ul. Św. Barbary 4

Halina - praca podczas okupacji

W czasach wojny uczyła się w Liceum oraz podejmowała liczne zajęcia unikając w ten sposób wysyłki na roboty przymusowe (okupacja niemiecka)

Zaproszenie na Ślub Zaproszenie na ŚLUB
Halina - Liga Ochrony Kraju Liga Ochrony Kraju
Halina - Akademia Nauk Politycznych Słuchaczka Akademii Nauk Politycznych 1946-47

Halina - WKD

Bilet miesięczny - Elektryczna Kolej Dojazdowa (EKD) z rodzinnych Włoch (obecnie dzielnica Warszawy)

 Halina - bilet miesięczny

Bilet miesięczny - ciekawa zmiana imienia (porównaj)

Prawo Jazdy - 1971 Prawo Jazdy
Uzyskane na tz. kursie telewizyjnym (ha ha - pierwsze szkolenia "na odległość").
Nowy formularz, bo kurs w latach 50-tych ubiegłego wieku
end