born:

Joanna       .1977

Ernest      .1980

dzieci/children

Xiomara

   Young couple just after wedding

  Młoda para zaraz po ślubie

Joanna Potempska and Ernest Cooper

Asheville - where are they?

Wedding Ceremony took place in Asheville, North Caroline

Uninity Church September 3rd, 2004

Joanna took last name COOPER

Uroczystości zaślubin miały miejsce w Asheville, Północna Karolina, USA

Unity Church 3 wrzesień 2004

Joanna obrała nazwisko męża - COOPER

Family names:

Potempski (P)

Cooper (C)

O'Shea (O)

Nazwiska rodzinne:

Potempski (P)

Cooper (C)

O'Shea (O)

 

 

All woman 

Wszystkie Panie

 

                 

                                         

 

                                                           

from left:

od lewej:

                                                                                                                   

                        Gladys, Lyte (O), Loren (C), Katie (O), Veronica (C), Joanna (P), Anna (P), Christina (C), Sandra (C)

 

All man

Wszyscy Panowie

 

                                              

 

                                                          

from left:

od lewej:

                        Chad (O), Philip (C), Zbigniew (P), Michael (O) Brian (C), Ernest (C), Ernie (C)