Józef Potempski

born:            14.09.1868 

 

children

 

   Polski

  English

Bolesław

Link do strony ojca - Bolesław

 

Najstarsze informacje

New tracers, nothing sure! ślady

The oldest information

Realschule zu Mitau

Realschule zu Mitau

Realskola - a type of secondary school, in the city of Jelgava, Litvia

Jelgava
Gimnazjum w Kijowie
prawdopodobnie: Józef, Edward, Wacław
 

Album academicum des Polytechnikums zu Riga, 1862-1912

Student Politechniki w Rydze

w latach 1889-1894

Numer albumu 3430

Ryga

Polytechnikums zu Riga

Archiwum Korporacyjne

(organizacje studenckie)

poz. 599

Archiwum Korporacyjne