Powstanie Warszawskie 1944

Powstanie Warszawskie

 

Warsaw Uprising 1944

 

Warsaw Rising 1944

Meeting of fighters 50 years after.

Group "Aniela" was a part of a fighting batalion named "Gustaw"

  Powstańcy Robert Bielecki - Gustaw-Harnaś Gustaw-Harnaś Kalendarium Aniela 2019
75- rocznica
Kompania Aniela

 Kompania "Aniela" wchodziła w skład batalionu "Antoni" w okresie konspiracji a następnie walk do dnia 10.08.1944 roku.

Następnie w wyniku ogromnych strat poniesionych na Woli w pierwszych dnia Powstania została wcielona do batalionu "Gustaw".

Więcej informacji w Archiwum Historii Mówionej - Muzeum Powstania Warszawskiego

Lista nazwisk uczestników Powstania w ramach formacji "Gustaw - Harnaś" na podstawie książki „Dwa powstańcze bataliony” – PIW 1989 Roberta Bieleckiego.

Meeting of Warsaw Rising 1944 fighters - April 20th, 1986

Spotkanie żołnierzy kompanii "Aniela" 20.04.1986

 

od lewej:

Cezary Kiliman

Zygmunt Markowski

Stanisław Sadkowski

Janusz Gunderman

Stanisław Potempski

Olgierd Idźkowski

Wanda Mołoniewicz

Tadeusz Maciński

Mieczysław Drużdziel

Tadeusz Tan

Janina Marczuk

Władysław Sokołowski

Edward Matecki

 Bataliion Gustaw-Harnaś

Grammar School No. 279 in Warsaw

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 279 w Warszawie (mapa Google)

Lista rannych z kompanii "Aniela"

brama przed renowacją

1.08.2008

Po prawej tablice pamiątkowe umieszczone na Cmentarzu Powązkowskim

Raising of Commemorative Plaque - August 2nd, 2001

Odsłonięcie tablicy Pamiątkowej na ul. Wolskiej (Górczewska 45 - przed skrzyżowaniem z ul. Sokołowską) w dniu 2.08.2001

W tym miejscu polegli na polu chwały w dniu 02.08.1944:

Juliusz Chomicz, Artur Jacyna, Zbigniew Jacyna, Władysław Janocha, Mirosław Michalski, Stefan Nadratowski, Henryk Pyżykowski, Janusz Ruśkiewicz, Dobiesław Szamejt.

 

patrz również 16WDH i Staszic

Commemoration Ceremony - W.Chrzanowski, S.Potempski

Rozmowy po uroczystościach. Na zdjęciu od lewej w centrum:

Profesor - Marszałek Sejmu III RP - Wiesław Chrzanowski.

Stanisław Potempski

Kompania Aniela wiązanki i znicze od Prezydenta Trzawskowskiego i ode mnie
2021
20ta rocznica odsłonięcia

PAMIĘTAMY 

Kompania Aniela - 2004
Kompania Aniela - 2004
Aniela 2016
02.08.2016
Aniela 2020
01.08.2020
Kompania Aniela 2022
01.08.2022

patrz również:

Saga pokoleń dwóch wojen światowych Potempscy i Szemplińscy

Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Powstańcy

 

end