Powstanie Warszawskie

 

Warsaw Uprising 1944

Wielka Ilustrowana Encyklopedia

Powstania Warszawskiego

 

Kontynuacja przedsięwzięcia edytorskiego, którego celem jest przedstawienie pełnego, całościowego obrazu powstania warszawskiego oraz w miarę pełnej listy jego uczestników. Encyklopedia jest bogato ilustrowana. Tom 6 zawiera kilkadziesiąt tysięcy not biograficznych uczestników powstania, których nazwiska mieszczą się w przedziale literowym K-Ż. Encyklopedia będzie składać się z sześciu tomów. Dotychczas ukazały się: tom 3 cz. 1 Kronika - zawiera kalendarium wydarzeń od 1 sierpnia do 2 września 1944 r.; tom 3 cz. 2 Kronika – zawiera kalendarium wydarzeń od 3 września 1944 r. do upadku powstania.; tom 4 poświęcony kawalerom Orderu Wojennego Virtuti Militari, pacjentom szpitali powstańczych oraz jeńcom; tom 5 zawiera noty biograficzne powstańców mieszczące się w przedziale liter A – Kr. Następne tomy 1 i 2, będą typowymi tomami encyklopedycznymi.

Wydawnictwo: BELLONA, Oprawa: Twarda, Format: 21x30, Ilość stron: 600, ISBN: 8311095965,

Great Illustrated Encyclopedia of Warsaw Rising 1944.

 

Encyclopedia contains 6 volumes. You can find there numerous photos and unpublished documents.

Volume 1-2 are standard encyclopedia.

Vol.3 presents history of the Rising in day by day description.

Vol.4 is devoted to Knights of Virtuti Militare, patients of war hospitals and prisoners of The Rising.

Vol.5 includes bibliography of Rising fighters with names starting A through Kr.

Vol.5 includes bibliography of Rising fighters with names starting Kr through Z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publishing House: BELLONA, Format: 21x30,600 pages, ISBN: 8311095965

Tom 6.

patrz również:

Saga pokoleń dwóch wojen światowych Potempscy i Szemplińscy

Kompania "Aniela"

Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Spotkanie w 50-tą rocznicę Powstania

 

Sample photos of The Rising fighters

Sample page 349 - bibliographical information about Stanisław Potempski

Page 15 describing organization of fighters units

 

strona  349

POTEMSKI  Stanisław „1069, „Slawek” s. Edwarda, ur. 14.01.1921 r., Warszawa, podporucznik. Wola, Stare Miasto, bat „Gustaw”, komp. „Aniela”, d-ca plut. Ranny 28.08.1944 r. Ul. Piwna. -2-

 

strona 15

 

SIŁY W CZASIE POWSTANIA
(za L M. Bartelski Powstanie warszawski”, Warszawa 1988, s. 263-295)

 

Komenda Okręgu

Komendant od 29 IX 1944 dowódca Warszawskiego Korpusu AK - pik dypl., gen. bryg. Antoni Chruściel. ”Monter”;
Zastępca — pik dypl. Karol Ziemski Wachnowski” (l-20 IX. od 20 IX zastępca dowódcy Warszawskiego Korpusu AK).
Szef sztabu — mjr ppłk dypl. Stanisław Weber „.Chirurg,,(zarazem szef III Wydziału).
Odwód Okręgu -dowódca - ppłk Franciszek Rataj „Paweł” (20-31 VIII dowódca odcinka północno- zachodniego Grupy „Północ”, w śródmieściu Północ komendant W rejonu. Dowódca 15 pp);
Batalion „Antoni” - dowódca - kpt. mjr rez. Zygmunt Brockhausen „Anton”
Batalion harcerski „Wigry” - dowódca - por. kpt. rez. harcmistrz Eugeniusz Konopacki „Trzaska”

 

Obwód I - 28 DP AK im. Stefana Okrzei
Komendant - ppłk, płk Edward Pfeiffer „Radwan” (od 20 IX dowódca 28 DP AK im. Okrzei).
Zastępca płk Stanisław Klepacz „Jesion” (od 5 IX po przejściu ze Starego Miasta);
Szef sztabu - mjr Bernard Romanowski „Wola”
Rejon I (Stare Miasto, Powiśle)
Komendant- mjr Stanisław Błaszczak „Róg” (objął dowodzenie 5 VIII, od 7 VIII

Dowódca zgrupowania i odcinka wschodniego Grupy „Północ”, w Śródmieściu Północ dowódca Powiśla).


Oddziały na Starym Mieście

Batalion „Bończa” - dowódca rtm. Franciszek Sobecki „Bończa”

batalion „Gustaw” - dowódca kpt. mjr Ludwik Gawrych „Gustaw”, (ranny 6 VIII Stare Miasto)

 
oddziały na Powiślu
zgrupowanie III - dowódca por. kpt. Juliusz Szawdyr „Konrad”

zgrupowanie VIII - dowódca kpt. rez. Cyprian Odorkiewicz „Krybar”

WSOP Elektrownia” - dowódca (po 9 IX włączony do batalionu „Iwo”) kpt. rez. inż. Stanisław Skibniewski „Cubryna”

RejonII (Śródmieście Południowe, górny Czerniaków)
Komendant- rtm. mjr Władysław Abramowicz „Litwin”; ppłk Władysław Garlicki „Bogumił” (28 VIII-2 X).

 

Oddziały W śródmieściu Południowym
zgrupowanie VII

batalion „Ruczaj” - dowódca rtm. mjr Czesław Grudziński „Ruczaj”

dywizjon „Jeleń” (z 7 pułku ulanów lubelskich) - dowódca rtm. rez. Lech Głuchowski „Jeżycki” (po 1 VIII przeszedł na Mokotów, poległ 15 IX Siedlce).
oddział KB „Sokół” - dowódca rtm. mjr Władysław Olszowski „Sokół”

oddział PAL - dowódca por. kpt. Oskar Seyfert „Osa”

 

Oddziały na Górnym Czerniakowie

zgrupowanie V
Dowódcy- por. Roman Rożałowski „Siekiera” (l-8 VIII); kpt., mjr w st. spocz. Zygmunt Netzer „Kryska” (VIII-12 IX.) ciężko ranny; por rez. Teofil Budzanowski „Tum” (12—15 IX ciężko ranny); mjr. rez Edward Jaworowicz „Bicz” (15-16 IX poległ Solec); kpt Stępkowski „Sowa”, por rez. harcmistrz Kazimierz Wasilewski „Bachus”, por Jan Żuchowski „Trojan” (polegli 16 IX); por. rez. inż. Władysław Matusewicz „Jgor” (17 - 20 IX) poległ Solec; ppor. rez. Tadeusz Wasilewski „Kret” (20-23 IX ranny podczas przeprawy przez Wisłę)
1 batalion „Tur”

dowódcy - kpt. Zbigniew Specylalc — Skrzypecki „Tur” (ciężko ranny 12 IX Solec); 13—16 IX por. Jan Żuchowski „Trojan” (poległ Idzikowskiego 4/6); 16-23 IX ppor. Cz. W. Józef Kędzierski „Jaszczur”
2 batalion „Tum”

dowódcy: por. rez. Teofil Budzanowski „Tum” (8 VIII-12 IX ranny); mjr rez. Edward Jaworowicz „Bicz” 12-15 IX (polegi 16 IX); por. rez. Tadeusz Chełmiński „Warski” (polegli 22 IX Solec)

Rejon III (zachodni odcinek Śródmieścia Poludnie)

Komendant — mjr Władysław Brzeziński „Ratusz”

zgrupowanie VI
3 batalion pancerny „Golski” - dowódca kpt. rez. Stefan Golędzinowski „Golski”
batalion „Bełt” - dowódca por. rez. inż. Erwin Brenneisen „Beit”

batalion „Zaremba” - dowódca rtm. Romuald Radziwiłłowicz „Zaremba”