Stanislaw Potempski

Edward Potempski

był wykładowcą w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej. Syn Edwarda, Stanisław Potempski był asystentem na Wydziale Elektrycznym poczynając od 1947 roku.

W roku 1973 dyplom Wydziału uzyskał wnuk Zbigniew Potempski

Edward Potempski was a lecturer on Warsaw Univercity of Technology. He taught basics of electrical lighting there starting 1921. His son, Stanisław Potempski was an assistent at the Electrical Faculty in 1947. Activities of Potempski's are remembered so the invitations for participation in Faculty Aniversaries are sent to family.

W roku bieżącym mija sześćdziesiąt lat działalności Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W ciągu tych sześćdziesięciu lat Wydział wykształcił tysiące inżynierów elektryków, którzy dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom odegrali wielką rolę w rozwoju gospodarczym naszej Ojczyzny.
O poziomie fachowości absolwentów Wydziału zdecydowali jego profesorowie. Tych, którzy byli jego Twórcami. Tych, którzy oddali swoją wiedzę, swoje serce, a często i swoje życie.
Poczytujemy sobie za zaszczyt możliwość zaproszenia Pana na uroczystości obchodów sześdziesięciolecia Wydziału Elektrycznego.
Prosimy o przyjęcie zaproszenia jako wyrazy szaczunku dla pamięci Profesora Edwarda Potempskiego zestrony Jego uczniów, a także obecnych pracowników i studentów Wydziału Elektrycznego.
Podpisał Dziekan Wydziału Elektrycznego, doc.dr Mieczysław Hering.

Warszawa 10 listopad 1981

zaproszenie na Uroczystą Sesję Rady Wydziału pod hasłem "Wydział Elektryczny jutra" z okazji obchodów Jubileuszu 80-lecia Wydziału Elektrycznego.
Sesja odbędzie się w dniu 16 maja 2001 w Małej Aulii Gmachu Głównego PW. Rozpoczęcie Sesji nastąpi o godzinie 9:00.
Podpisano, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab.
Roman Barlik