Stanisław

born:            Warsaw, 1921-2015

    

dzieci/children

Zbigniew

Marek

  Rodzina

   Polski

  English

Link do

zdjęć

 

Link to fotos

Introduction of easy access through the Page

W celu łatwiejszego poruszania się po tej stronie wprowadzono podział na lata:

FOTO - 1946 - 1954 -1975 - 1982 -1993 - 2000 - koniec

For easier navigation througt out of this page there are marks which make jumps to certain period of time possible:

PHOTOS - 1946 - 1954 -1975 - 1982 - 1993 - 2000 - end

Link do strony ojca -Edward

Link to Edward (father's page)

Link do strony matki -Janina

Link to Janina (mother's page)

Link do strony żony z domu Rokwisz - Halina

Link to Halina (wife)

Link do strony syna - Zbigniew

Link to Zbigniew (son)

Link do strony syna - Marek

 

Link to Marek (son)

Informacje o wielu pokoleniach inżynierów w rodzinie Potempskich

Information about family technical background

Wspomnienia z pobytu Potempskich w Afganistanie - artykuł z Życia Warszawy

Living in Afghanistan - momoires published in Warsaw Daily, Poland

Zestawienie tras podróży Stanisława i Haliny Potempskich po Europie i Azji różnymi samochodami

Collection of various Stanislaw and Halina travels in Europe and Asia

Work Praca poza granicami kraju
Informacje i "nietypowe" dokumenty
Work outside Poland

Historia 80 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

History of 80 years of Electrical Engineering of the Warsaw University of Technology

Artykuł z miesięcznika PAX "Kultura Oświata Nauka". Historia rodziny Potempskich na tle historycznym

An article about Potempski Family in PAX monthly

Przykład działalności popularyzatorskiej.

Wykład na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego

nt. Wojny Obronnej 1939.

An example of the popularization activities.

This time in the Warsaw Rising Museum.

2011

Wpis do księgi "Who is who in Poland"

wydawnictwo Hübners

2011

entry in "Who is who in Poland"

Hübners Who is Who

Defence War 1939

1939

Udział w Wojnie Obronnej 1939 roku

Podchorążowie

1939

Defence War of 1939

1943

Udział w walkach w Powstaniu Warszawskim, Warszawa

Kanały

Participation in Warsaw Rising 1944, Poland
Biuro Odbudowy Stolicy

 1945-47

Praca w Biurze Odbudowy Stolicy (BOS)

Pocztówka do przyszłej teściowej

1946

Pocztówka do przyszłej teściowej ze Sztokholmu

Warsaw University of Technology 1947- List of lecturers and lineup of persons

1947

Spis wykładowców i skład osobowy.

Politechnika Warszawska, 1947

1947

Warsaw University of Technology 1947- List of lectures and lineup of persons

Zaproszenie na Ślub

1947

Zaproszenie na ślub

1953

Ciekawe wyróżnienie  (czasy stalinowskie)

Przodownik pracy Przodownik pracy socjalistycznej
Sprawny do pracy i obrony

1952

Sprawny do pracy i obrony

Bagdad Kabul Możemy więdz działać w różnych klubach (Bagdad i Kabul)

1954

Dyplom Wynalazcy.

Jeden z wielu dyplomów. Wynalazki i innowacyjne rozwiązania konstruktorskie związane były z budownictwem i zastosowaniem energii elektrycznej np. nowatorska metoda osuszania murów kamienic

Podróże 1955

1954

An inventor Certificate

 

podróże

Liceum imienia St. Staszica

1959

Sprawozdanie ze Zjazdu Wychowanków

Liceum Staszica

Liceum imienia St. Staszica

1959

Absolwent 1938 roku

Telegram z Bandungu 1966
Telegram z Bandungu

19-ta rocznica ślubu
Certyfikat - przekroczenie równika 1966
Certyfikat
Przekroczenie równika

1969

Złota odznaka Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stanisław idzie śladem swojego ojca Edwarda i aktywnie działa w Stowarzyszeniu. Działa w wielu komisjach przy Zarządzie Głównym jak również jest Komisarzem Zjazdu w roku

1969

Electrical Society: Gold Medal

1969

Spotkanie po 30 latach absolwentów Gimnazjum Staszica, Warszawa

 

Szkoła im. Stanisława Staszica

1969

Graduates meeting of Staszic Gymnazjum after 30 years

40-lecie SEP 40 rocznica SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich)
10.10.1974 Wrocław - Zjazd
SEP 1974 Sekretarz Zjazdu

Cross for fight against German invadors 1939-1945

1975

Krzyż za Walkę z okupantem wydany przez Rząd Polski na Uchodźctwie, Londyn, Wielka Brytania

 

1980

Latakia - wspólnie z kadrą inżynierską

Latakia

1975

A medal: Fight againt occupant 1939 issued by Polish Goverment in London, UK

1981

Uroczystości 60-cio lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

1981

60 universary of Electrical Faculty Department of Warsaw University of Technology,Warsaw. Poland

Home Army Cross

1984

Krzyż Armii Krajowej

1984

Home Armii Cross.

1987

Złota Honorowa Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, NOT, Warszawa

1987

A Gold Honorary Decoration of Nation Technical Society, Warsaw, Poland

For Bravery in fight against invadors

1989

Krzyż Walecznych za Walkę z okupantem wydany przez Rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Warszawa

1989

A medal for Exeptional Fighters: Fight againt occupant in 1939 issued by the Polish Comunist Goverment, Warsaw, Poland

1994

Spotkanie w 50-tą rocznicę Powstania Warszawskiego 1944 roku. Jeszcze nie było hucznych i oficjalnych uroczystości i spotkań. Tym bardziej nie było mowy o Muzeum Powstania.

1994

50 universary of Warsaw Rising of 1944, Warsaw, Poland

Medal for fight against invaders

1996

Medal "Za udział w Wojnie Obronnej"

1996

Medal for Defence War 1939.

2000

Uczestnik wielu turniejów brydżowych. Tym razem Przesieka.

Śpieszmy się  brydż, odeszli

2000

Participation in many bridge contest.

2001

80-ta rocznica urodzin obchodzona przez przyjaciół elektryków z koła SEP, Warszawa

2001

80 Aniversary celebrated by friends electricians.

Army nomination for the rank of capitan

2001

Nominacja na stopień kapitana.

2001

Nomination for a rank of captain in Polish Army. Poland

2001

Uroczystości odsłonięcie tablicy pamiątkowej grupy powstańczej "Aniela" - Powstanie Warszawskie 1944

Robert Bielecki - Gustaw-Harnaś

2001

Warsaw Uprising 1944 - fighter group "Aniela" celebrations, Warsaw, Poland

2001

Uroczystości 80-cio lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

2001

80 universary of Electrical Faculty Department of Warsaw University of Technology,Warsaw. Poland

2001

Spotkanie Jubileuszowe Koła SEP nr 534

2001

Univerasary meeting of Electrisians.

2005

Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego 1944

2005

Great Encyclopedia of Warsaw Rising 1944, Poland

2005

Zjazd Delegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

2005

World Association of Home Army Fighters

60 Years togather

2008

Medal przyznany za 60-cio lecie Pożycia Małżeńskiego

2008

60th Aniversary of Marriage

Polonia Restituta - Cross

2009

Krzyż odrodzenia Polski

Zdjęcie w Stołecznym wydaniu "Gazety"

2009

Polonia Restituta

2009

Ciekawa przepustka z 1939 roku podpisana przez

majora rezerwy Starzyńskiego

(Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

2009

Interesting exhibition in History Museum of Warsaw.

Historia - Wydziały Elektryczne na Politechnikach w Polsce Historia Elektryki - Politechnika Warszawska Faculty of Electrical Engineering in Warsaw
  arch  

2005

Archiwum Historii Mówionej

Muzeum Powstania Warszawskiego

Pamięć nie umiera "Pamięć nie umiera"
© Środowisko Batalionów AK
"Gustaw" i "Harnaś"
2021
red. Alina Lenartowicz
red. Ewa Klimczak
Powstańcy Warszawy 1944

2014
Album pamiątkowy
Powstańcy 1944/70/2014

Who is who in Poland Kto jest kim w Polsce Who is who in Poland
100 lecie 16 WDH  
 

Zdjęcia

Photos

1921

Pomyłka w świadectwie urodzenia

 

1921

Interesting mistake in the birth Certificate, Poland

1924

Portret rodzinny z siostrami: Maria i Stefania

1924

Family Portrait: Maria, Stanislaw and Stefania, Poland

1926

Portret rodzinny - Edward i Maria z dziećmi: Maria, Stefania, Stanisław, Warszawa

1927

Orszymów - Stanisław i Apolonia Woysbun

Orszymów - Stanisław i Apolonia

1926

Family Portrait: Edward, Maria and kids, Warsaw, Poland

1928

Portret Rodziny Wawrzynowiczów

1928

Family Portrait with Wawrzynowicz, Poland

1928

Uczęszczamy do szkoły francuskiej - Ecole d'infant, Warszawa

1928

Pupil of a French school, Warsaw, Poland

1932

Portret rodzinny w majątku rodziny - Cieśle, Polska

1932

Family Portrait in the Family estate in Ciesle, Poland

Tury - 1932 1937 V Jambree w Vegelenzang Holandia  

1932

Skład zastępu "TURY" 1932-1937

1937

V Jambree_w Vegelenzang

Bogusławski - Oświadczenie

1939

Ciekawe informacje historyczne z oświadczenia

Wojciecha Bogusławskiego

1939 - joung soldiers

1939

Podchorążowie:

Jerzy Wojno, Wojciech Sarnecki, Andrzej Sanecki, Stanisław, Jerzy Gorzycki

1939 - soldiers peeling potatos

1939

Future officers

potato peeling

1939

Mobilizacja do Armii Polskiej po napaści Niemiec. Przydział do obrony Modlina.

Modlin 1939

1939

Mobilization of Polish Army II World War

1946

Praktyka inżynierska w fabryce ASEA w Sztokholmie, Szwecja.

 

Pozdrowienia dla przyszłej teściowej

Pozdrowienia ze Sztokholmu

1946

Technical trainig in ASEA factory in Stockholm, Sweden.

1946

Stanisław Potempski i Halina Rokwisz w ogrodzie, Włochy, Polska

Spacer po Włochach k. Warszawy z mamą i przyszłą teściową

 

Janina, Stanislaw and Jadwiga

1946

Meeting in the garden, Wlochy, Poland

1947

Na spacerze z matką Janiną

1947

During a stroll with mother Janina, Poland

1948

Spotkanie z bliskimi przyjaciółmi w domu we Włochach pod Warszawą.

Potempscy, Suragowie, Chrzanowska.

1949 - szczęśliwi rodzice

Happy parents

1948

Meeting with close friends in Wlochy, Poland

1951

Dyrekcja Warszawskiego Biura Odbudowy.

Biuro pracujące nad odbudową strasznie zniszczonej Warszawy po działaniach II Wojny Światowej, a w szczególności po zniszczeniach dokonanych przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego 1944.

1951

Warsaw Reconstruction Office Management. Office responsible for recontruction of Warsaw after the dramatic destruction during the II World War

1952

Podczas wakacji z Anną Zagrodzką

 

Stanisław z dziećmi - Zbigniew i Marek

Stanisław z dziećmi

1952

Vacations with Anne Zagrodzka

1953

Na wakacjach w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,

Od lewej: Wanda Trąpczyńska, Halina, Stanisław

 

On holidays. From left: Wanda Trapczynska, Halina, Stanislaw

1953

Podczas jednego z wyjazdów w Tatry, Polska.

Stanisław jest zawodnikiem (narciarstwo zjazdowe) oraz instruktorem narciarskim.

Odwiedź stronę skiing.

narciarstwo

1953

In the Tatra Mountains, Poland

1954

Wyruszamy w podróż motocyklem na wakacje: Marek, Zbyszek, Stanisław, Halina, Włochy, Polska

Szachista

1954

Family on the motobike, Poland

 

Szachista - kontynuacja działań ojca

1956

Wycieczka do Pragi, Czechosłowacja.

W owych czasach organizacja takiego wyjazdu graniczyła z cudem. Panował ogólny strach socjalistycznych  władz, że uczestnicy takich wyjazdów nie wrócą albo zobaczą inny świat.

1956

Excursionto Prague, Czech Republic (Socialistic Czechoslovakia at that time.

1956

Pasjonaci narciarstwa od najmłodszych lat kiedy to nie było jeszcze wyciągów i naukę rozpoczynało się na tak zwanych "oślich łączkach". Stanisław był instruktorem narciarstwa, Zakopane

Odwiedź stronę skiing.

1956

Lovers of skiing from early years. On a slope under Stanislaw control, Zakopane, Poland

1958

Portret rodzinny - Michał, Zygmunt, Mary Przyrembel

Z rodziną Lisów w Izraelu

Stanislaw and Lis Family

1958

Family Portrait - Michal, Zygmunt and Mary

1961

Pieczona ryba (mazgów) w restauracji nad brzegami Tygrysu w Bagdadzie (Iraq)

Halina and Stanislaw in Baghdad

1961
"Mazgow Party" at Tiger River (Baghdad) in Iraq.

Stanisław with friends - 1961

1962

Stanisław,Sikorska,?,Halina,Chrzanowski,Suraga

 

 1962

Rozpoczynamy pierwsze podróże po zaprzyjaźnionych krajach bloku socjalistycznego (Budapeszt, Węgry)

1962

With friends

 

1962

We start visites to nearby socialistic block countries. Budapest, Hungary.

1963

Wizyta nowo nabytym samochodem Skoda w Gryficach u Rodziny Merle.

1963

Visiting Merle Family, Gryfice, Poland

1964

Ach ten brydż. Tym razem na świeżym powietrzu (Mazury)

1964

Bridge creasy players. In the open air this time (Mazury Lake District, Poland)

1964

Kontynuujemy nauki jazdy na narciartach (Marek, Hala Gąsiennicowa, Kasprowy Wierch)

1964

Continuation of "skiing lessons" for Marek on Kasprowy Wierch, Polish Tatra Mountains.

Halina i Stanisław

1965

Archiwalne z kolorowego slajdu

Głodna rodzina wcina kukurydzę w czasie podróży po Węgrzech.

1965

Lunch in Hungary.

1965

Podczas jednej z wielu podróży turystycznych w różne zakątki świata, kamping w Jugosławii

1965

One of many journeys in various part of the World, camping in Yugoslavia

Lybia - 1967

1967

Budowa ujęć wodnych w Libii

Libia - Wielka Rzeka Kabul 1973

1973

Wraz ze współpracownikami - Afganistan

Rokwisz - Ślub Barbary i Bogusława Ślub Barbary i Bogusława Drozdowskich

1973

Podczas jednej z wielu podróży.

Tym razem Afganistan

1975

Zdjęcie rodzinne na Korczyńskiej, Warszawa. Od lewej: Marek, Jadwiga, Stanisław, Anna, Zbigniew, Halina

 

1975

Family in a garden on Korczynska street, Warszawa

1980

Czas na odpoczynek. Na ukochanej działce, Gąsiorowo koło Serocka

Recent update on 'dzalka' - 2006

1980

On beloved "działka" near Serock, Poland

1982

Wieloletni członek rodziny - Trampek.

Ponoć jego rasę można określić jako Terier Tybetański. Jego ulubionym zajęciem było oglądanie telewizji.

1980

Ciekawy dokumencik arabski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

1982

Member of the falily for many years called Trampek.

1992

Portret rodzinny - 50-ta rocznica ślubu Lisów, Szwajcaria

1992

Very close friends - 50 Aniversary of marriage, Switzerland

1993

Maria Świerszcz ze Stanisławami - Potempski i Malinowski

1993

Stanislaw, Maria i Stanislaw Malinowski

1993

Portret Rodziny na Majakowskiego, Warszawa. Od lewej - Zbigniew, Halina, Stanisław i Marek

 

1993

Family Portrait: Zbyszek, Halina, Stanislaw and Marek

1994

Maria Świerszcz z Haliną i Stanisławem Potempskimi

1994

Maria Swierszcz with Potempski Family - Halina and Stanislaw

1994

Grupa maniaków brydżowych, ukochane hobby

1994

Party of bridge players, beloved and everlasting hobby

1996

Potempscy i Drozdowscy na Bemowie, Warszawa

1996

Potempscy and Drozdowscy, Warsaw, Poland

2000

Spotkanie noworoczne w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Warszawa

2000

hristmas meeting in Electrical Society, Warsaw, Poland

2000

Wraz z wnuczkami - Stanisław, Halina, Mateusz, Justyna na Majakowskiego, Warszawa

2000

With grandchildren - Stanislaw, Halina, Mateusz, Justyna, Warsaw, Poland

2003

Portret rodzinny na Majakowskiego (Mateusz, Halina, Joasia, Stanisław, Justyna), Warszawa

 

2003

Family Portrait on Majakowskiego (Mateusz, Halina, Joasia, Stanisław, Justyna), Warsaw, Poland

2004

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poświęconej m.in. Juliuszowi Chomiczowi (członek Aniela) - 12.09.2004

2004

Rememberence to J.Chomicz.

2004

Tradycyjna, coroczna wigilia na Majakowskiego - przed choinką z prezentami, Warszawa

2004

Christmas Eve in front of the Christmas tree on Majakowskiego, Warsaw, Poland

2005

Imieniny Haliny (Ola Skowron, Mateusz, Kasia, Halina, Stanisław)

2005

Halina's Namesday (Ola, Mateusz, Kasia, Halina, Stanislaw)

2005

Wizyta prawnuczki Xiomary w Polsce w 2005 roku.

2005

Xiomara Cooper in Poland (2005)

2006

Wielkanoc. Z wizytą u Haliny Malinowskiej z domu Wawrzynowicz, Warszawa

2006

Easter. Visite to Halina Malinowska maiden name Wawrzynowicz, Warsaw, Poland

Recent update on 'dzalka' - 2006

2006

Nareszcie idzie wiosna. Wypad z Rodzicami na działkę. Sprawdzamy czy wszystko OK

2006

Spring time. Need to check everything on Dzialka. Gąsiorowo. Poland

2006

Z wnuczką Kasią podczas jej wakacyjnego pobytu w Warszawie.

2006

With Grand daughter Kate.

2006

Wigilia na Kole. Dziadek i wnuczka.

2006

Christmas Eve. Granda and the Grand Daughter.

2006

Wigilia. Zofia Ciszewska z d. Domańska i Stanisław.

2006

Christmas Eve. Zofia Ciszewska maiden name Domanska and Stanislaw.

2007

86-te rodziny Stanisława. Od lewej Halina, Zbigniew i Stanisław

2007

86th Stanislaw's birthday. From left: Halina, Zbigniew and Stanislaw.

2007

Mafiozo z Koła

2007

A nice photo on "Dzialka"

2007

Obchodzimy imieniny Haliny na działce.

2007

Halina's nameday on dzialka.

2007

Spotkanie po latach z "towarzyszem pracy" w Afganistanie.

2007

Meeting after many years (Afghanistan)

16.12.2007

60-ta rocznica ślubu Haliny i Stanisława

Ciężka praca edytorska na komputerze (po prawej)

16.12.2007

60th Universary of Halina i Stanislaw wedding.

Hard editorial work on the computer.

Celebrations in the Major of Warsaw Office

07.03.2008

Uroczystość w Ratuszu

Rośnie nowe pokolenie brydżystów

Mateusz i dziadek

Celebrations in the Major of Warsaw Office

2008

Spotkanie z młodszymi panami P.

Wizyta prawnuczki Xio w Polsce

Xiomara goes to Poland

2008

Meeting of Potempski Family

2009

Na działce z Justyna, Kasią i Haliną.

Kolejna rocznica ślubu!

2009

On "dzialka" with Justyna, Kate and Halina

Wedding Univerasary

Decoration of Stanislaw Potempski by the President of Poland Lech Kaczynski

02.08.2009

Dekoracja

Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski

2010

Podczas wizyty Xio w Polsce

2011

Świętujemy 90-tą rocznicę urodzin

prezent Sybillianistyczny

prezent brydżystów

 

2011

Z wizytą na działce Elżbiety

2011

Kontrola sytuacji na działce.

2011

Imieniny żony Haliny

2011

Super Dziadek

Godzina W

01.08.2011

Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego

18.09.2011

100 lecie 16 WDH

25.01.2012

Pogrzeb syna - Marka

2012

Z Haliną i Kasia

2012

Z prawnuczkiem i prawnuczką

Potempski Family 2013

2013

Wielkanoc

Poland 2013

2013

Pradziadek i prawnuczek

Farewell with Grandpa 2013 2013
pożegnanie z pradziadkami przed wylotem Joasi do NY
Stanisław with his GranGranddaughter 2013
Stanisław z prawnuczką Xio.
Halina i Stanisław - 2013 2013
Halina i Stanisław
Justyna's Birthday

2014

Urodziny Justyny

70-ta rocznica Powstania Warszawskiego 2014
70-ta rocznica Powstania Warszawskiego
Uroczystości w Parku Wolności
Powstanie Warszawskie 2014  - Godzina W 2014
70-ta rocznica Powstania Warszawskiego
Uroczystości w kwaterze Gustaw i Harnaś
In Pułtusk 2014
Obiadek w Pułtusku
Christmas 2014 in Warsaw 2014
Rodzinnie podczas Wigilii
Family selfie on działaka - 2015 2015
Opanowuje nas moda na słitfocie.
The Tatusiek Day 2015
Obchodzimy Dzień Tatuśka
Stanisław und Zbyszek 2015
Ostatnia wizyta na działce
Halina i Stanisław 2015 jesień 2015
Halina i Stanisław jeszcze dzielnie razem
śniadanko przygotowane przez wnuczka
Stanisław Potempski 2015 03.11.2015

Halina
Nekrolog

Gazeta Wyborcza
Nasz Dziennik
Uroczystości pogrzebowe 10.11.2015 godz. 12:00
Kościół św. Karola Boremeusza
oraz wyprowadzenie na Stare Powązki
Bataliion Gustaw-Harnaś Stanisław - funeral ceremony Stanisław - funeral ceremony
odznaczenia
Stanisław - funeral ceremony
Stanisław - 01.08.2017 2017
Godzina W bez powstańca
Ostatnie miejsce spoczynku
na zawsze razem
Aniela 2019
2019
75- rocznica
 

 

end