born:            Warszawa, 20.02.1905 - 1976

born:            Gdansk,        9.09.1914 - 9.08.2000

dzieci/children

Andrzej

   Polski

  English

Link do strony w poprzedniej wersji

Stara wersja strony bez miniaturek zdjęć. Szybkie ładowanie.

Link to page in the old format

The old version of the page. No miniature images so the page loads quickly.

Link do strony rodziców Tadeusza -Wacław i Maria

Link to Waclaw and Maria (Tadeusz's Parents)

Link do strony syna Marii i Tadeusza -Andrzej

Link to Andrzej -son

1905

Świadectwo urodzenia Tadeusza, Warszawa

1905

Tadeusz Birth Certificate, Warsaw, Poland

1919

Parada skautów prawdopodobnie w Dniu Niepodległości, Warszawa

1919

Scout's parade, Warsaw, Poland

1922

Paszport Tadeusza

Tadeusz

1922

Tadeusz's Passport

1927

szabla marszałka Piłsudskiego dla prymusa szkoły oficerskiej

1927

Army Promotion - presentation of Pilsudski sword, Poland

1927

przed kwaterą wojskową w galowych strojach

 

1927

Officers in front of the army barracs, Poland

1929

Wniosek nominacyjny na stopień plutonowego.

1929

Army promotion.

1932

Maria Potempska z domu Neuman

1932

Portrait: Maria

History of Philosophy by W.Tatarkiewicz

1932

Poglądy pedagogiczne E. Spangera na podstawie jego drobnych pism

 

1939

Tadeusz - przyjęcie rodzinne

1939

Tadeusz - family meeting

1974

Maria i Tadeusz na pokładzie statku "Mazowsze"

Gdańsk
Tadeusz, Zbyszek, Marek,
Halina, Andrzej

1974

Maria i Edward on a ship, Gdańsk, Poland

 

end