Dokładniejsze informacje z ciekawych starych dokumentów

 

More detailed analysis of some old documnets

Świadectwo (Atestacja) - w języku rosyjskim
dla ucznia 2-giej klasy Gimnazjum No.2 w Kijowie
za okres 1886-7
oceniane przedmioty:
języki: rosyjski (4), łacina (4), greka (4), ? (4)
inne: geografia (4), historia ogólna (5), historia Rosji (5), arytmetyka (5), algebra (5), geometria (5)

Świadectwo urodzenia Marii córki Aleksandra i Wandy z Konopków
15 kwiecień 1877
Parafia rzymsko-katolicka św. Benedykta w Płocku

Szkoła żeńska Jadwigi Kowalczykówny
świadectwo uczennicy klasy II w przeciągu IV kwartału 1914/15 roku

Promocja do klasy III z uwagami co należy poprawić.

Odpis skrócony aktu zgonu
Wacław zmarł 24 maja 1929
wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie