Niektóre dokumenty z okresu młodości

(szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące)

 

 

 

Some documents from the time of teens

(grammar and high school)

 

 

 

 

Back to main Zbigniew Page

1962

Pamiętnik pisany podczas pobytu w Iraku.

Proszę zwrócić uwagę na ciekawe daty. W roku 1962 w Iraku liczono rok 1381 (od dnia urodzin Mahometa).

Drugi napis jest pisany liczbami arabskimi używanymi w krajach arabskich.

1962

Memoires written during holidays in Iraq.

1962

Zapiski podczas lotu z Polski do Iraku

 

25.V
Po wystartowaniu z Aten polecieliśmy w stronę Damaszku. Damaszek jest dużym miastem. Lotnisko dobrze oświetlone. Po wyjściu z samolotu poszliśmy do kawiarni. Tam dostaliśmy sok pomarańczowy i herbatę. Po jakiś 50 minutach wystartowaliśmy. Ja poszedłem do kabiny pilota. Z prawej strony siedział kapitan...

1962

Memoires written during holidays in Iraq.

1962

Interesujący plan miasta Bagdad (Irak) w części gdzie mieszkaliśmy.

1962

Plan of the Bahgdad City (place where we lived).

1963

Okres rozbudzania różnorodnych zainteresowań.

Początkowo działalność w zespole artystycznym "Gawęda" a następnie w ramach 16 WDH (Warszawskiej Drużynie Harcerskiej) imienia "Zawiszy Czarnego" do drużyny "Zawrat". Była to drużyna do której niegdyś należał ojciec Stanisław.

 

1963

Okres początków zainteresowania żeglarstwem.

Początkowo jako członek Warszawskiego Kluby Żeglarskiego.

1964 - uzyskanie stopnia żeglarza jachtowego.

1965 - uzyskanie stopnia sternika jachtowego.

 

Był to też okres pierwszych rejsów żeglarskich. W tamtym okresie były to rejsy np. po Zalewie Szczecińskim.

 

2004

uczestnictwo w rejsie szkoleniowym na żaglowcu sts Fryderyk Chopin.

Był to efekt ponownego zainteresowania żeglarstwem pod wpływem rejsu w ramach "Szkoły pod Żaglami" w którym uczestniczył syn Mateusz.

 

1966

Uzyskanie Patentu Sternika Jachtowego.

 

1966

Działalność w Związku Harcerstwa Polskiego.

 

Kontynuując zainteresowania harcerstwem, po przejściu do Liceum Ogólnokształcącego XVII imienia Frycza Modrzewskiego początkowo jest członkiem 184 drużyny harcerskiej a następnie jej drużynowym w stopniu przewodnika.

 

1967

Matura w Liceum im. Frycza Modrzewskiego, Warszawa

1967

High School Diploma