Niektóre inne ciekawe pamiątki

(notatki, bilety, foldery itp)

 

Some other documents

Zbysio Memoires

 

Back to main Zbigniew Page

1973

Po uroczystości wręczenia dyplomu magistra inżyniera otrzymuje osobiste życzenia-wierszyk od bliskiej koleżanki Małgosi Kośmickiej.

1973

A very personal and nice present from a friend after MSc graduation

 

1973

Pamiątka z jednej z wielu podróży. W owych czasach (koszty) przemieszczano się głównie pociągiem. Załączony bilet kolejowy w Związku Radzieckim. ZSRR.

1973

Souvenir  from one of many journeys. Enclosed a train ticket used in Soviet Union.

1973

Pamiątka z jednej z wielu podróży. Załączony banknot 1 rupia indyjska. Indie.

1973

Souvenir  from one of many journeys. Enclosed a banquenote one rupee. India.

1978

Interesujące z perspektywy lat wpisy i adnotacje do Dowodu Osobistego (archaicznie brzmiące nazwy państw tz bloku krajów socjalistycznych - część już nie istnieje):

 

Niniejszy dowód uprawnia do przekraczania granicy PRL i pobytu w państwach:
Ludowa Republika Bułgarii, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Niemiecka Republika Demokratyczna, Socjalistyczna Republika Rumunii, Węgierska Republika Ludowa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Wpis grupy krwi dokonany przez Instytut Hematologii, Warszawa

1978

Interesting annotations added to Personal Documents (ID):

Sweden - 1981

1981

Bilet miesięczny - Sztokholm

 
Polferries

1981

Książeczka czekowa do zakupów na promie Polferries

 

2008

Pozdrowienia od drogich koleżanek z pracy

2008

Souvenir from girlfriends in Siemens

2009

Ciekawy dokument egzaminacyjny

 

US VISA

2012

Wiza US

Wjazd do Meksyku 2019 2019
Wyjazd do Meksyku