Bolesław

born:           10.06.1836  - ??

 

   Polski

Rodzina children: Henryk
Stanisław
Józef

  English

Link do strony ojca - Jan

Link to father's page -Jan

Józef Potempski Link do strony syna - Józef  
Bolesław - akt urodzenia Świadectwo chrztu i urodzenia.
Zwracamy uwagę na pisownię nazwiska (bez niemego p)

Fotografia po lewej stronie została wykonana w Kijowie około 1860.

The photograph on the left was done in Kiev about 1860