Nowe fascynujące ślady (po Rosyjsku)

Próba połączenia faktów i dokumentów będących w posiadaniu Rodziny z informacjami z Internetu

 

 New fascinating traces (in Russian)

 

 

Po znalezieniu nowego śladu w Internecie (portal Szlachta) zapowiadało się na sensacje.

Obudziły się ponownie nadzieje, na znalezienie kolejnych przodków (dokumenty) pozwalające na połączenie udokumentowanego drzewa z informacjami z herbarzy czy dokumentów parafialnych. Byłby to bardzo fascynujący i poznawczy krok w kierunku sięgnięcia poza magiczną datę roku 1800.

Bardzo ciekawy ślad na rosyjskich stronach szlachty.

Niestety brak jakichkolwiek dat i dokumentów.

Podjęte zostały już starania o uzyskanie większej ilości informacji aby móc stwierdzić, że ten ślad prowadzi do korzeni naszej rodziny (gałęzi drzewa genealogicznego)

Genealogy of Potempski Family - Genealogy Tree Connections

Jan (Ivan) Potempski

Jan

Dotychczasowe ślady historyczne

Heraldic proof

Ciekawy dokument heraldyczny Rodziny

Simon Montefiore historical research

Ciekawe opracowanie historyczne.

(Istnieją pewne dowody na powiązania historyczne. A któż z nas nie słyszał o pancerniku Potiomkin)

Dokładniejsza analiza szczątkowych informacji (w szczególności brak jakichkolwiek dat na portalu Szlachta) powoduje konieczność pewnych zmian. Bardziej prawdopodobna wersja drzewa poniżej.

 

Genealogy of Potempski Family - Genealogy Tree Connections

Google Books

Ciekawostka z Galerii Google Books

Genealogy Archives

Wyciągi z Historii Rodów Szlacheckich

Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Poszukiwania...

Kiev - Potempski Family Connection

Część śladów wiedzie do miasta Kijowa.

Vilnius - Wikipedia

Czesław i Jego Rodzina przebywa w obecnych czasach na Litwie (Wilno).