Morze Bałtyckie i okolice     Weather On Line

Baltic Sea by MSN Maps

Worl Speed Record

Baltic Sea Region by Wikipedia

Arhus

Aeroskobing

Alandy

Bergen

Bornholm

Gdańsk

Gdynia

Goteborg

Hel

Helsingborg

Helsinki

Kaliningrad

Kalmar

Kanał Kiloński

Karlskrona

Kilonia, Kanał

Klaipeda

Kołobrzeg

Kopenhaga

Kotka

Liepaja

Lübeck

Malmo

Nykobing

Oslo

Rostock

Ryga

Sassnitz

Simrishamn

Skagen

Stockholm

St. Petersburg

Szczecin

Świnoujście

Tallinn

Turku-Abo

Visby

Ystad

 

 

Bałtycka Unia Turystyczna (ang.)

Region Bałtyku (ang.)

Portal Bałtycki (ang.)

Środowisko morskie (ang.)

Program UNESCO (ang.)

Regions:

Gulf of Finnland

Gulf of Gdańsk

SE Sweeden

Sund

Skagerrak

Kattegat

Pomerania

Mecklenburg

Sund

Oresund

Skagerrak

Kateggat

Baltic Sea - MSN Encarta Map

PWN

Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA

 

BAŁTYCKIE, MORZE, Bałtyk, wewnątrzkontynentalne szelfowe morze w pn. Europie, odnoga O. Atlantyckiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morze Bałtyckie ze Skagerrakiem i M. Północnym. Za granicę Morza Bałtyckiego na zach. przyjmuje się cieśn. Sund i próg podwodny ciągnący się na głęb. 18–20 m od przyl. Gedser (wyspa duń. Falster) do przyl. Darsser Ort u wybrzeży Niemiec. Powierzchnia 385 tys. km2; niekiedy do Morza Bałtyckiego zalicza się akweny Cieśn. Duńskich (z zatokami Kilońską i Meklemburską) i granicę umowną prowadzi się między Skagerrakiem a Kattegatem, tzn. wzdłuż linii łączącej pn. kraniec Płw. Jutlandzkiego (przyl. Skagens Rev) ze szwedz. wyspą Tjörn (latarnia mor. Pater Noster) na pn. od Göteborga; do tej granicy powierzchnia Morza Bałtyckiego wynosi 415,3 tys. km2. Średnia głęb. 56 m, maks. — 459 m (głębia Landsort na pn.-zach. od Gotlandii). Największe zat.: Botnicka, Fińska i Ryska (na pn. i wsch.); mniejsze: Gdańska, Pomorska (na pd.). Główne wyspy: Gotlandia, Sarema, Olandia, Hiuma, W. Alandzkie, Rugia, Bornholm. Pod względem hydrologicznym w Morze Bałtyckie rozróżnia się 3 baseny: pd. — Bornholmski, środk. — Gotlandzki, pn. — Botnicki.

Morze Bałtyckie powstało w epoce lodowcowej. Jego zasięg i charakter w postglacjale ulegały zmianom w zależności od zmian klim. oraz ruchów izostatycznych; najważniejsze fazy: Bałtyckie Jez. Lodowe, Morze Yoldiowe, Jezioro Ancylusowe, Morze Litorynowe i współcześnie — Myaowe.
Termika wód powierzchniowych odznacza się dużymi wahaniami w ciągu roku; w sierpniu temperatura wód powierzchniowych wynosi 18–20°C na pd.-wsch. i 12–14°C na pn., w lutym spada do 2,5°C w nie zamarzniętej części środk. i 1°C na pd.-wschodzie. Zasolenie Morza Bałtyckiego jest uzależnione od wlewów słonych wód M. Północnego i średnio wynosi w warstwach powierzchniowych od 10‰ na pd.-zach. do 2,5‰ na pn., głębinowych od 16‰ na pd.-zach. do ok. 12‰ w części środk.; średnie zasolenie wynosi 7,8‰. Lód pokrywa całkowicie od listopada do maja pn. część Zat. Botnickiej i wsch. część Zat. Fińskiej; na pozostałym obszarze zamarza tylko pas przybrzeżny na ok. 1–2 mies. w części pd.-zach. i 2–4 mies. w środkowej. Ekologicznie Morze Bałtyckie jest przejściowym i ubogim środowiskiem życia. Reprezentują je rośliny i zwierzęta mor. słonowodne i słodkowodne.
Świat roślinny (fitobentos) Morza Bałtyckiego jest ubogi jakościowo i ilościowo, wykazuje wyraźne zróżnicowanie geogr.; tworzą go gł. glony — zielenice, brunatnice, krasnorosty, rzadziej rośliny kwiatowe; najliczniejsze są okazałe zielenice (np. taśma, gałęzatka, ramienice), rzadsze — brunatnice (występuje gł. morszczyn pęcherzykowaty); krasnorosty natomiast, zwł. we florze pol. wód przybrzeżnych, odgrywają rolę bardzo skromną; z roślin kwiatowych występuje w pobliżu ujść rzecznych kilka rodzajów tzw. traw morskich (m.in. tasiemnica, jedyny rodzaj typowo mor.); tasiemnica tworzy tzw. łąki podwodne, schronienie dla wielu zwierząt, miejsce tarliskowe dla ryb; fitobentos sięga do głęb. 20 m, a w Zat. Gdańskiej jedynie do 8 m ze względu na małą przezroczystość wody. Fitoplankton jest ubogi gatunkowo, sięga do 40 m głęb.; tworzą go gł. gat. mor. słonowodne i słodkowodne; gat. mor. (okrzemki — 40%, bruzdnice) dominują w wodach Cieśn. Duńskich i zach. części Morza Bałtyckiego; ku wsch. i pn. ustępują miejsca gat. słonawowodnym i słodkowodnym, wśród których najliczniejsze są zielenice (25%) i sinice (20%).
Świat zwierzęcy. Fauna Morza Bałtyckiego jest stosunkowo uboga, a jej charakter determinuje niski i różny stopień zasolenia wód. Występują tu gat. typowo mor., jak również gat. słodkowodne; zasolenie zmniejszające się w kierunku pn. i wsch. powoduje zmniejszanie się liczby gatunków mor. (oraz ich skarlenie) i jednocześnie zwiększanie się liczby gat. słodkowodnych. Ssaki reprezentują: foka szara i obrączkowana, morświn; ryby — gł. dorsz, śledź, płastugi (stornia, gładzica, zimnica), szprot, makrela, łosoś, belona, głowacze (kur rogacz jest reliktem ark.), węgorz; bezkręgowce są reprezentowane nieco liczniej przez małże (np. rogowiec, omułek, sercówka, piaskołaz), skorupiaki (np. krewetki, podwój, lasonóg wielki, a kiełż Pantoporeia femorata jest reliktem ark.), ponadto kilka gat. wieloszczetów oraz jamochłonów (np. chełbia modra).
Do Morza Bałtyckiego uchodzą liczne rzeki, największe (wg odpływu) — Newa, Wisła, Kemi, Göta, Niemen, Odra, Lule, Ångerman, Dźwina. Morze Bałtyckie jest ważną drogą mor. dla państw nadbałtyckich, które dysponują ok. 10% tonażu świat. floty handl. (1989); przez Kanał Kiloński i Cieśn. Duńskie przepływa rocznie ok. 75 tys. statków; gł. porty nad Morzem Bałtyckim: Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sztokholm, Helsinki, Petersburg, Tallin, Ryga, Kłajpeda, Rostock; rozwinięta żegluga promowa; połączenie z M. Białym przez Kanał Białomorsko-Bałtycki ma niewielkie znaczenie. Pod dnem pd. części Morza Bałtyckiego występują złoża ropy naft. i gazu ziemnego, a pod dnem Zat. Puckiej — złoża soli potasowych. Wody Morza Bałtyckiego są silnie zanieczyszczone, strefy występowania siarkowodoru i martwych osadów dennych zwiększają swój zasięg.
K. ŁOMNIEWSKI, W. MAŃKOWSKI, J. ZALESKI Morze Bałtyckie, Warszawa 1975.