Info

Info for English User

Informaión lengua español

Information auf deutsch

информация на русском языке

Archive of the Main Paige

Text in Polish  legenda używanych ikon

Text in English  description of icons used

World Atlas - MSN Maps Encarta

Mapy

Na stronach znajduje się dużo map. Jeśli mapa ma czerwoną ramkę oznacza to, że mapa posiada linki do dalszych informacji. Wystarczy więc myszkę skierować na ikonki Chopina lub znajdujące się na niej znaki drogowe a następnie kliknąć lewym klawiszem aby uzyskać dostęp do tych dodatkowych informacji.

Warto pamiętać, że w opisach znajduje się dużo tekstów wytłuszczonych i podkreślone. To także oznacza, że po kliknięciu na ten fragment tekstu uzyskujemy dostęp do informacji dodatkowych.

Maps

 

There are numerous maps with red borders all over the pages. On these maps there are many additional links which help us to navigate trough various pages connected with subject discussed.

 

Google Maps

Google Maps.

Bardzo pożyteczne i szczegółowe mapy i zdjęcia satelitarne miejsc odwiedzanych przez żeglarzy. Główny nacisk położony na ilość nazw miejsc, miast, ulic itp.

Google Maps.

Very useful and detailed maps and satellite images of places visited by sailors. Main aphesis is placed on maps of frequently visited countries as well on precise maps of cities.

Microsoft MapPoints Maps

Microsoft MapPoints.

Bardzo pożyteczne i szczegółowe mapy miejsc odwiedzanych przez żeglarzy. Główny nacisk położony na precyzyjne przedstawienie nazw geograficznych, głębokości mórz, wielkości wzniesień itp.

Duża przykrość i niewygoda. Mapy MSN przejęte przez BING a teraz wogóle wyeliminowane. Kolorystyka ENCARTA mnie nie pasuje!

Microsoft MapPoints.

Very useful and detailed maps of places visited by sailors. Main aphesis is placed on geographical names as well as other details like altitudes and depth of the oceans.

Wikipedia - the free Encyclopedia

Wikipedia.

Największe i bogate źródło informacji w Internecie (w dziesiątkach języków). Organizacja encyklopedii pozwala przeskakiwać z języka na język w ramach tego samego hasła stwarzając możliwość zapoznania się również z nieznaną nam wcześniej terminologią.

Wikipedia.

The biggest source of information in the Internet. One of the best advantages is number of languages used so it is very easy to swap from language to language within specified entry to the encyclopaedia. It gives an interesting and very educative method of learning terminology in different languages.

Admirality Charts - sailing maps enabling distances calculations

Admirality Charts.

Mapy morskie umożliwiające oprócz znajdowania pozycji geograficznej obliczanie przebytych dystansów

Admirality Charts.

Precise marine maps useful in calculation of distances covered by sailing vessels.

sts F.Chopin icon - places visited and links, M.Potempski the icon author

Chopin.

Ikona na mapach zaznaczające miejsca odwiedzane przez Tall Ships. Klikając na nie uzyskujemy dostęp do opisów tychże miejsc

Chopin.

Chopin icon placed on the map indicates a place of our interest. By clicking on it with a mouse we get access to more detailed information about the place

More general information

Ikona pozwalająca przejść do mapy ogólniejszej niż aktualnie przedstawiona. Strzałki na mapach kierują do odpowiednich regionów (np. w prawo tz. na wschód).

Round square sign on the map indicates that by clicking on it we can move to more general map engulfing the place we were interested in.

More detailed information

Ikona pokazująca, że możemy przejść do map i informacji bardziej szczegółowych niż aktualnie przedstawionych.

Information icon. By clicking on that we get access to more detailed information about a smaller region then actually presented.