Linki i inne

site search by freefind

advanced

Strona linków została podzielona na cztery strony w celu uzyskania większej przejrzystości materiałów na nich prezentowanych

Link page has been divided to four pages to get a better clarity of the material presented there.

Archiwum

Źródła

Resources

Weather On Line Archive of the Main Paige

STS F.Chopin Fans

Pogoda morska

Archiwum

strony głównej

Facebook fan

Weather reports

Archive of the Main Paige

Wikipedia - free encyclopedia

Wikipedia

Największa światowa encyklopedia edytowana przez ludzi na całym świecie. W polskiej edycji na koniec 2006 roku jest już około 350000 haseł. Pamiętaj, bardzo łatwo możesz zmienić język objaśnienia.

Wikipedia

the free encyclopedia which is edided by people all over the World. There are 1550000 entries already at the end of 2006.

Remember that you can easily switch lenguages to get info.

Google Maps

Doskonałe źródło map i zdjęć satelitarnych w szczególności sieci dróg.

A perfect source of maps and satelite images.

Capitan Wiki Nieprawdopodobna baza informacji żeglarskich Capitanwiki.com

Doskonałe źródło map geograficznych uwzględniających położenie geograficzne, ukształtowanie terenu i głębin.

A perfect source of maps with such elements like mountains and sea depth.

Page visites statistics

Ciekawostka - przestawiamy przykładowe statystyki odwiedzin naszej strony

Page visites statistics - World regions