Zbigniew Potempski                        main            tree

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

This page intension is to present to Internet surfers my (Zbigniew) work.

To start with we begin with description of Nuclear Medicine, a field of my activities in Siemens Medical.

 

Summary:

1. Principles of Nuclear Medicine.

   a. Basic terminology of Nuclear Physics

   b. Principles of scintillation gamma camera system

2. Historic review of Nuclear Chicago and Siemens instruments.

3. Gamma cameras working in Polish hospitals.

4. Standard medical procedures and images acquired.

5. Trends

Strona ma za zadanie zapoznanie odwiedzających ją internautów z moją (Zbigniewa) pracą.

Na początek zapraszamy do opisu dziedziny - Medycyna Nuklearna którą aktualnie zajmuję się w firmie Siemens.

 

Streszczenie:

1. Podstawowe pojęcia i terminy Medycyny Nuklearnej

     a. Podstawowe terminy Medycyny Nuklearnej

     b. Podstawy teoretyczne działania gammakamery

2. Historyczny przegląd aparatury Nuclear Chicago oraz Siemens

3. Sprzęt firmy Siemens dostępny w polskich szpitalach

4. Typowe procedury badań i przykłady uzyskanych obrazów.

5. Najnowsze osiągnięcia

 

                                                                                Nuclear Medicine Prezentation