Wstęp do Medycyny Nuklearnej oraz dostępna aparatura
mgr inż. Zbigniew Potempski

Kontakt:                                                                                                         main

 

E-mail: zbigniew@potempski.com

www: www.potempski.com/var.htm

 

Poniżej przedstawiona prezentacja powstała na potrzeby szkolenia nowych pracowników działu Medical Solutions. Jest to jedynie prezentacja pokazywana na "ekranie". Prezentacji tej towarzyszył również wypowiedziany tekst który nie został w niej zamieszczony.

 

Streszczenie:

1.1. Podstawowe terminy i pojęcia Medycyny Nuklearnej.

    a.  Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej : pojęcie izotopu, czasu półrozpadu, stosowane izotopy

               zjawisko Comptone'a, fotoefekt,

    b.  Podstawy teoretyczne działania gammakamery.

 

2. Historyczny przegląd aparatury Nuclear Chicago.

3. Sprzęt firmy Siemens z zakresu Medycyny Nuklearnej dostępny w  polskich szpitalach.

4. Typowe procedury badań i przykłady uzyskanych obrazów

5. Najnowsze osiągnięcia

 

 

                          następna