Janina Potempska urodziła się w Rodzinie Wawrzynowiczów

Janina Potempska was born in a Wawrzynowicz Family

 

   Polski

  English

Link do strony - Janina

Link to Janina

Link do strony w poprzedniej wersji

Strona bez miniaturek zdjęć. Wczytywana jest o wiele szybciej co jest istotne jeśli nie posiadamy tz. szybkiego łącza.

Link to page in the old format.

There are no miniatures of photos so the page is loaded much quicker.

Wawrzynowicz Family around 1910

Zdjęcie rodzinne Wawrzynowiczów wykonane około 1900 roku

Family picture of Wawrzynowicz made around 1900

od lewej do prawej:

from left to right:

stojący:   

Apolonia Woyzbun z d. Wawrzynowicz (1880-1956)

Stanisław Wawrzynowicz (18?? -1941-ksiądz zginął w obozie Dachau)

Aleksandra Przyrembel z d. Wawrzynowicz (1876-1944)

standing:

Apolonia Woyzbun

Stanislaw Wawrzynowicz (prist -perished in Dachau)

Aleksandra Przyrembel

na krzesłach:

Stefania z Domańskich Wawrzynowiczowa (1845-1938)

Mikołaj  Wawrzynowicz

Zygmunt Wawrzynowicz - ojciec (1845-1911)

on chairs:

Stefania Wawrzynowicz (Domanska) - mother

Mikolaj  Wawrzynowicz

Zygmunt Wawrzynowicz - father

na podłodze:

Janina Potempska z d. Wawrzynowicz (1886-1960)

Władysław Vitalis Wawrzynowicz (1882-1956)

sited:

Janina Potempska (Wawrzynowicz) (1886-1960)

Wladyslaw Vitalis Wawrzynowicz (1882-1956)

  Cieśle 2012 by Monika Chrzanowska

Zdjęcie rodzinne wykonane około 1928 roku

Family picture made around 1928

Górny szereg od lewej do prawej:

Władek Wawrzynowicz

Halina Wawrzynowicz

Janina Potempska z  d. Wawrzynowicz

Maria Świerszcz z d. Potempska

Stanisław Potempski

Stefania Mściwujewska z d. Potempska

Upper row from left to right:

Wlodzimerz Wawrzynowicz

Halina Wawrzynowicz

Janina Potempska  (Wawrzynowicz)

Maria Swierszcz (Potempska)

Stanislaw Potempski

Stefania Msciwujewska (Potempska)

Dolny szereg od lewej do prawej:

pani Iberhere -wychowawczyni dzieci

Bronisława Tymińska

Władysław Wawrzynowicz

Halina Malinowska z d. Wawrzynowicz

Lower row from left to right:

Madame Iberhere - home teacher

Bronislawa Tyminska

Wladyslaw Wawrzynowicz

Halina Malinowska (Wawrzynowicz)

 

Wawrzynowicz Family around 1928

Zdjęcie rodzinne wykonane około 1926 roku w Cieślach

Family picture made around 1926 in Ciesle, Poland

Zdjęcie rodzinne wykonane około 1948 roku

Family picture made around 1948

Irenka Wawrzynowicz

Irena Wawrzynowicz z d. Walczak

Władek lub Stanisław Wawrzynowicz

Apolonia Woyzbunowa

Barbara Jakubowska z d. Malinowska

Teresa Tywoniuk z d. Malinowska

Halina Malinowska z d. Wawrzynowicz

Irine Wawrzynowicz

Irine Wawrzynowicz f. Walczak

Wlodzimerz or Stanislaw Wawrzynowicz

Apolonia Woyzbunowa

Barbara Jakubowska f. Malinowska

Teresa Tywoniuk f. Malinowska

Halina Malinowska f. Wawrzynowicz