Stanislaw Potempski

Odznaczenia Powstańcze

Stanisław Potempski za aktywny udział w walce z okupantem niemieckim został odznaczony wieloma medalami i krzyżami przez Polski Rząd na Uchodźctwie (Londyn) jak i przez władze polskie w Warszawie.

Stanislaw Potempski for his activities in fights againts German invaders was presented with several medals and crosses by the Polish Goverment in London as well as by Polish Goverment in Warsaw.

"Medal Wojska"

Zarządzenie Szefa Sztabu Głównego z dnia 1 lipca 1948

Londyn

Home Army Cross

"Krzyż Armii Krajowej"

 

ustanowiony 1 sierpnia 1966 roku przez dowódcę A.K. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłku Żołnierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945. Podpis M.Mandziura "Siwy",

Londyn 12.04.1984

"Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939"

 

Dla upamiętnienia wysiłku Zbrojnego żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i całego Narodu Polskiego, w obronie całości i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. szef Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. W.Łapiński

Londyn 15.08.1985

"Krzyż Walecznych"

 

za udział w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945 MON 1989,

Warszawa 20.12.1989

Medal "Za udział w Wojnie Obronnej 1939"

 

Prezydent Aleksander Kwiaśniewski

Warszawa 18.12.1996

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
 

Minister Obrony Narodowej
mianowanie na stopień kapitana, podpisane gen.bryg. Z.Lewandowski
Warszawa 9.05.2001

Nominacja na majora

Decyzja MON Nr 126/komb z dnia 21.02.2007

Polonia Restituta - Cross

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Nr 218-2009-11

Przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Lech Kaczyński

16.07.2009