Stanislaw Potempski

W dniach 17-20 lipca 2005 roku w Rembertowie odbył się Zjazd Delegatów

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

July 17th-20th, 2005. Rembertow, Poland

Convention of the delegates

of the World Society of Home Army Soldiers.

powrót do powstańcy

Warsaw Rising Museum

Delegate batch for a World Wide Congress of Warsaw Rising Fighters

 

Na fotografii w centrum (na wózku) Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK płk Stanisław Karolkiewicz.

In the center - col. Stanisław Karolkiewicz

President of World Society of Home Army Soldiers.

  

Wybór linków internetowych:

 

Światowy Związek

Światowy Związek

Miesięcznik Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Muzeum Armii Krajowej - Kraków

Archiwum Akt Nowych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Publikacja Multimedialna