poszukiwania przodków

Większość dokumentów rodziny zaginęła podczas zawieruchy 2-giej Wojny Światowej. Drobne, rozproszone informacje sugerowały, że nasi przodkowie, przez pewien czas w przeszłości zamieszkiwali rejony w okolicach Kijowa

  Search for ancestors

Most of the Family documents has been lost during 2-nd World War. The only remaining scraches of information sugested that our ancestors lived for a certain period of time in Kiev (Ukraine) area. 

 

Rozpoczęto starania o zdobycie informacji o przodkach. Wystąpiono na drogę konsularną we właściwych archiwach miasta Kijowa.

W sierpniu 2001 roku uzyskano nareszcie długo oczekiwaną nowinę.

W przesłanym dokumencie z Państwowych Archiwów w Kijowie napisano:

Following that trace an effort do get information on our ancersors has been undertaken. A consulate question has been sent to Kiev (Ukraine).

On August 2001 a long awaited information has been recieved.

A free transcript of the Kieve State Archive document states:

"...

W dokumentach ksiąg szlachectwa regionu kijowskiego, w zakresie poszukiwań nazwiska Potempski znaleziono wpis datowany na 28 lutego 1853 roku stwierdzający, że w dniu 30 września 1833 roku Janowi Potempskiemu i jego prawowitej małżonce Mariannie urodził się syn Hieronim...

W dniu 23 sierpnia 1871 roku urodził się Wacław Hieronimowicz Potempski.

W dniu 15 września 1876 roku urodził się Edward Hieronimowicz Potempski.

Rodzina Hieronima Iwanowicza Potempskiego była wyznania rzymsko-katolickiego

..."

"...

In the search of the Nobility documents of the Kiev Area for the name Potempski the following notes dated February 28, 1853 has been found that son Hieronim has been born to Jan Potempski and his wife Marianna on September 30th, 1833...

On August 23rd, 1871 Wladyslaw Hieronimowicz Potempski has been born.

On September 15th, 1876 Edward Hieronimowicz Potempski has been born.

Family of Hieronim Iwanowicz Potempski was roman catholic faith.

..."