Powstanie Warszawskie

Warsaw Rising 1944

 

Warsaw Uprising 1944


Warsaw Rising Philharmony Powstańcza Orkiestra Symfoniczna
Film z Archiwów Filmoteki Narodowej - pokaz w Kinie Iluzion 2014
Carol for Warsaw 1939 Kolęda Warszawska 1939
muzyka: Zbigniew Preisner
vocal:    Margaret

O, Matko odłóż dzień narodzenia
Na inny czas
Niechaj nie widzą oczy stworzenia
Jak gnębią nas
Niechaj się rodzi Syn Najmilejszy
Śród innych gwiazd
Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym
Ze wszystkich miast
Bo w naszym mieście, które pamiętasz
Z dalekich dni,
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz
Świeży od krwi
Bo nasze dzieci pod szrapnelami
Padły bez tchu
O, Święta Mario, módl się za nami,
Lecz nie chodź tu
A jeśli chcesz już narodzić w cieniu
Wojennych zgliszcz,
To lepiej zaraz po narodzeniu
Rzuć go na krzyż