Tajne spotkanie organizacyjne

listopad 1943

Warsaw Rising 1944

 

  

Meeting of secret fighters  Nov, 1943

Secret meeting of Warsaw Rising fighters 1943            HARNAS group grave on historic Powazki Cementary   Warsaw Rising 1944

Listopad 1943. Warszawa  ul. Czerwonego Krzyża 25 m 18

róg Wybrzeża Kościuszkowskiego (dom spalony 1.VIII.1944).

Odprawa reorganizacyjna dowództwa Pułku /Zgrupowania/ NOW-AK „Stolica" (v..Komendy Okręgu Stołecznego  NOW).

 

Od lewej:

Rząd górny:

ppor Stanisław Wyscoki -1099-dca. kompanii; por Ludwik Gawrych -1944 - obejmuje baon "Gustaw"; st. sierż pdch Stefan Bartnikowski -1028-dca kompanii;  ppor Stefan Zielewicz -1119-dca. Kompanii

 

Rząd środkowy:

Ppor Czesław Stiller -1030-dca kompanii; ppor Tadeusz Gaszczyński -1060-dca kompanii; ppor Stanisław Potempski -1069-obejmuje kompanię "Szkoła Podoficerska” po aresztowanym i straconym poprzedniku (ppor Marian Kuźmiar -1430);  ppor Andrzej Sanecki -1072-dca kompanii „Szkoła Podchorążych”; ppor Jerzy Gorzycki -1067-dca kompanii; ppor Stanisław Mroziński -1152- szef O.I Sztabu Zgrupowania, zdaje baon „Antoni”, obejmuje baon „Karol”; st sierż  pdch Romuald Taff -1469-dca kompanii; ppor Jan Juszkiewicz -1427- zdaje baon „Gustaw”, obejmuje Wydział Liniowy Męski w Zarządzie OSSN;

 

Rząd dolny:

Por Jan Hermanowski -1941-dca kompanii; mjr Eugeniusz Łepkowski -1914-dca baonu Szkół Wojskowych; gen bryg Radosław Stokalski -2512-kier. Wydziału Wojskowego w Zarządzie OSSN; ppor Tadeusz Maciński -3097, Prus –dca Zgrupowania; por Alexander Lossow-Niemojowski -1266-szef Sztabu Zgrupowania; mjr Zygmunt Brockhusen -2339- obejmuje baon „Antoni”.

 

Nie wezwani na odprawę:

Ppor Eugeniusz Ihnatowicz-Suszyński -1243-szef O. II Sztabu Zgrupowania; ppor Jan Kozłowski -1045-szef O. IV Sztabu Zgrupowania; kpt Zygmunt Brejnak -1094-dca baonu „Dominik”;trzech dowódców kompanii.

 

Stopnie wojskowe  według stanu na dz. 1.XI.1943.

 

Polegli po listopadzie 1943:

Ppor J.Gorzycki, mjr E.Łepkowski, gen. R.Stokalski, ppor S.Zielewicz, por/rtm A.Lossow-Niemojowski, ppor A.Sanecki, ppor Cz.Stiller.

 

 

patrz również:

Saga pokoleń dwóch wojen światowych Potempscy i Szemplińscy

Kompania "Aniela"

Encyklopedia Powstania Warszawskiego

Gimnazjum Staszica