Stanislaw Potempski

Spotkanie absolwentów gimnazjum

im. Stanisława Staszica w 1969.

Staszic High School in Warsaw

 

Graduates of Staszic High School meeting in 1969.

At the years of studing in Gymnazium most of the people presented on the picture were members of a scout group called "Tury"

Warsaw scouts - 16th division, most of them were active during 1944 Warsaw Rising

tury 2 tury 3

Większość osób na spotkaniu absolwentów prezentowanych na zdjęciu po lewej to członkowie 16 WDH drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego z zastępu o nazwie "Tury" (późniejsi aktywni powstańcy Powstania Warszawskiego 1944)

 

od lewej:

Adam Czarnowski, Stanisław Potempski, Andrzej Millak, Wojciech Bogusławski, Bogdan Tomaszewski, …, Jerzy Sikorki, Kazimierz Ogurek-Ogurecki, Jerzy Rychlewski

Liceum imienia St. Staszica Liceum imienia St. Staszica

1959

Sprawozdanie ze Zjazdu Wychowanków Liceum

Szkoła im. Stanisława Staszica Szkoła im. Stanisława Staszica w Warszawie
1906-1950

praca zbiorowa
Państwowy Instytut Wydawniczy
1988
Szkoła im. Stanisława Staszica
Szkoła im. Stanisława Staszica Szkoła im. Stanisława Staszica